Строителство и архитектура

Реализация след завършване:
Изработване на архитектурни и конструктивни проекти на едно- и двуетажни сгради, заснемане, документация и други.

Геодезия

Професията включва:
Вертикално планиране, трасиране,изготвяне и оформяне на геодезически планове и карти в мащаб и други.

Транспортно строителство

Развитие на транспортното строителство:
Изграждане на мостове, магистрали, пътни възли, железопътни линии, метрополитени, трамваи, летища и други.

Брокер недвижими имоти

Реализация след завършване:
В агенции за недвижими имоти, областта на икономиката, счетоводния бранш и други.

Водно строителство

Специалността изучава:
Водоснабдяване и канализации, речно строителство, изграждане на язовири, напояване и отводняване на площи и други.

Парково строителство

Реализация след завършване:
Проектиране, изграждане и поддръжка на интериорни и екстериорни площи и други.

110 години традиция и професионализъм

Внимание!
Официалната страница на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ в платформата Facebook се намира на този линк: https://www.facebook.com/SGCAGHristoBotev
Всякакви други facebook страници, съдържащи абревиатурата на СГСАГ, НЕ СА МОДЕРИРАНИ от администраторите на гимназията и не представляват официално изражение на училището.
Молим учениците да внимават как и къде се тагват.

Последни новиниПротокол на класираните кандидати за длъжността секретарДНЕС, 14.09.2021Г. , СЕ ПРОВЕДЕ КЛАСИРАНЕ ПО ГРАФИК ЗА СВОБОДНОТО МЯСТО В 8г КЛАСНЯМА СВОБОДНИ МЕСТА В 8ми КЛАСПЛАН – ГРАФИК ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНАПротокол на допуснатите кандидати за секретарСвободно място в 8г клас- НА 14.09.2021Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КЛАСИРАНЕ ПО ГРАФИКСвободни места за ученици в VIII и XI класДневен режим за учебната 2021/2022г.

Свободни работни места за администратор компютърни системи и администратор база данни

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Уважаеми ученици и родители,
В линка по-долу ще намерите информация за отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас.
Служебни бележки за записаните в VIII клас ученици ще бъдат издавани след 01.09.2021 година от 9:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.
Приятно лято!


Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас (ruo-sofia-grad.com)Виж всички

Софийска гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Христо Ботев" е първото и най - авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията, водното и парково строителство. Неговата популярност и значимост непрекъснато нараства, защото професията на строителя е търсена и високо ценена. Училището е основано с царски указ за просвещението от 1909 г. като клон на Първа мъжка гимназия, но много скоро след това се обособява като самостоятелно учебно заведение. Бързо нараства, както броят на учениците му, така и привлекателността му. Първият випуск завършва през учебната 1913/1914 г., като се дипломират общо 30 техници , 21 строители и 9 земемери. Това са и първите строителни кадри, обучени в България. 01.01.1930 г. "Държавно средно техническо училище Цар Борис III" се премества в сегашната си сграда бул. Евлоги Георгиев №34, а от учебната 1944/1945 г. носи името на поета революционер "Христо Ботев". За 110 годишната си история училището е имало 21 директора! Първият директор е д-р Герчо Марковски, а директора задържал се най- дълго на поста си е Антон Антонов - 19 години начело на гимназията! 1622 е най-големия брой ученици учили за една учебна година в училището ни, това е учебната 1949-1950 г. Единствения път когато са прекратявани учебните занятия в гимназията е през месец декември, далечната 1944 г. заради англо-американските бомбардировки над София по време на Втората световна война. Пропуснатото време е отучено! Музейната експозиция в училището е открита през учебната 1964-1965г. тогава броя на учениците в гимназията е бил 1161-ма.