Забележка : в готовност сме да ги премахнем снимките-заварени, ако субектът на лични данни го пожелае

Degemer / 15 Muiañ-gwelet [15]