110 години традиция и професионализъм

Новини

Протокол на допуснатите кандидати за обявените свободни работни места

Свободни места за ученици в 9ти клас

Няма свободни места за прием след 7ми клас!

Класиране за свободните места на 4ти етап

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заявление за свободни места за прием след 7ми клас

ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ за 2020/2021г.

Попълване на свободните места след трети етап на класиране

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Втори етап на класиране - важна информация

Справка за максимален и минимален бал за прием в VIII клас по специалности за втори етап на класиране за учебна 2020/2021 г.

Първи етап на класиране - важна информация

Уважаеми родители и ученици, може да записвате учениците в СГСАГ "Христо Ботев" от 13.07(13:30ч.) до 16.07(18:00ч.)

Справка за максимален и минимален бал за прием в VIII клас по специалности за първи етап на класиране за учебна 2020/2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В Х КЛАС ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2020Г.

Гората на СГСАГ "Христо Ботев"

Протокол от класиране на кандидатите за обявеното свободно място за секретар

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ ГИМНАЗИСТИ

Указания за приемането на ученици след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Заповед за промяна на датите на държавните зрелостни изпити

Декларация за здравно осигуряване за учениците навършили 18 години

СЪОБЩЕНИЕ за огледи във връзка с програмата "Региони в растеж"

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ В СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

Заявления за държавни квалификационни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Указания дистанционно обучение

Заповед за неучебни дни

Заповед относно необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID - 19 и на други вирусни заболявания