110 години традиция и професионализъм

Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СГСАГ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В Х КЛАС ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, СЧИТАНО ОТ 01.07.2020Г.


Гората на СГСАГ "Христо Ботев"

Протокол от класиране на кандидатите за обявеното свободно място за секретар

Зрелостниците, които желаят да се запознаят с изпитните си работи от държавните квалификационни изпити и държавните зрелостни изпити сесия май-юни, да заповядат в канцеларията на СГСАГ "Христо Ботев" от 15.06.2020г. до 17.06.2020г. между 09:00 и 16:00 часа.

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ ГИМНАЗИСТИ

Указания за приемането на ученици след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Заповед за промяна на датите на държавните зрелостни изпити

Декларация за здравно осигуряване за учениците навършили 18 години

СЪОБЩЕНИЕ за огледи във връзка с програмата "Региони в растеж"

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ В СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

Заявления за държавни квалификационни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Указания дистанционно обучение

Заповед за неучебни дни

Заповед относно необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID - 19 и на други вирусни заболявания