110 години традиция и професионализъм

Правилници

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII-XII КЛАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Стратегия за развитието на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

План за действие за 2020-2022 година в изпълнение на стратегията за развитие на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

Годишен план 2020-2021г.

Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации

Етичен кодекс на училищната общност- 2020г.

Насоки за работа през учебната 2020-2021г.

Правилник дейност 2020-2021г.

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал- 2020г.

Правилник за работа с електронен дневник "ШКОЛО"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2020/2021г.

Заявление- декларация за отпускане на стипендии за учебната 2020-2021г.

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал- 2019г.

Механизъм за контрол и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация

Годишен план 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СГСАГ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд - 2019/2020г.

Правилник дейност 2019-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Етичен кодекс на училищната общност- 2019г.

Програма за превенция на ранното напускане

Стратегия 2018-2022г.