110 години традиция и професионализъм

Правилници

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Стратегия за развитието на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

План за действие за 2020-2022 година в изпълнение на стратегията за развитие на СГСАГ "Христо Ботев" за периода 2020-2024 година

Годишен план 2020-2021г.

Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации

Етичен кодекс на училищната общност- 2020г.

Насоки за работа през учебната 2020-2021г.

Правилник дейност 2020-2021г.

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал- 2020г.

Правилник за работа с електронен дневник "ШКОЛО"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2020/2021г.

Заявление- декларация за отпускане на стипендии за учебната 2020-2021г.

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал- 2019г.

Механизъм за контрол и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация

Годишен план 2019-2020г.

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СГСАГ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд - 2019/2020г.

Правилник дейност 2019-2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Етичен кодекс на училищната общност- 2019г.

Програма за превенция на ранното напускане

Стратегия 2018-2022г.