Последни новини

Делегиран бюджет

1.Изложба на ученическите...
2.Второ място в Междунаро...
3.Проект "Училищният...
Преподаватели

school
Преподавателският състав на гимназията се състои от висококвалифицирани специалисти-педагози, сред които има научни работници и преподаватели в УАСГ. Голяма част от преподавателите по общообразователните дисциплини са базови учители към СУ "Св. Климент Охридски". Гимназията разполага с 4 компютърни кабинета, 5 работилници за учебна практика, библиотека, физкултурен салон, тенис зала. Учениците получават добра компютърна и езикова подготовка с възможност за избор на втори чужд език между английски, немски, италиански и руски.