Последни новини

Отчети

1.Изложба на ученическите...
2.Второ място в Междунаро...
3.Проект "Училищният...
Работни места

Протокол-класиране на кандидатите за обявеното място- учител по английски език

Протокол на допуснатите кандидати за обявеното работно място- учител по английски език за учебната 2018/2019г.

Обява на свободни работни места- учител по английски език

Протокол- класиране на кандидатите за обявените места- учител по математика и за служител- архивист/библиотекар

Протокол на допуснатите кандидати за обявените места- учител по математика и за служител- архивист/библиотекар за учебната 2018/2019г.

Протокол-класиране на кандидатите за обявените места - за учител по физика и астрономия и за учител по теория( ландшафтен архитект)

Протокол на допуснатите кандидати за обявените места - за учител по физика и астрономия и за учител по теория( ландшафтен архитект)

Протокол-класиране на кандидатите, явили се на 19.07.2018г.

Протокол-класиране на кандидатите, явили се на 18.07.2018г.

Протокол на допуснатите кандидати за обявените места

Протокол-класиране на кандидатите за обявеното място- служител човешки ресурси

Протокол на допуснатите кандидати за обявеното място- за служител човешки ресурси

Протокол-класиране на кандидатите за обявеното място по икономика

Протокол на допуснатите кандидати за обявеното място по икономика

Свободно място за учител по икономика

Протокол-класиране на кандидатите за обявеното място по български език и литература

Протокол на допуснатите кандидати за обявеното място по английски език

Протокол-класиране на кандидатите за обявените места

Протокол на допуснатите кандидати за обявените места