Строителство и архитектура

Реализация след завършване:
Изработване на архитектурни и конструктивни проекти на едно- и двуетажни сгради, заснемане, документация и други.

Геодезия

Професията включва:
Вертикално планиране, трасиране,изготвяне и оформяне на геодезически планове и карти в мащаб и други.

Транспортно строителство

Развитие на транспортното строителство:
Изграждане на мостове, магистрали, пътни възли, железопътни линии, метрополитени, трамваи, летища и други.

Брокер недвижими имоти

Реализация след завършване:
В агенции за недвижими имоти, областта на икономиката, счетоводния бранш и други.

Водно строителство

Специалността изучава:
Водоснабдяване и канализации, речно строителство, изграждане на язовири, напояване и отводняване на площи и други.

Парково строителство

Реализация след завършване:
Проектиране, изграждане и поддръжка на интериорни и екстериорни площи и други.

110 години традиция и професионализъм

СГСАГ "Христо Ботев"

Последни новини

Указания за приемането на ученици след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Протокол за класиране на кандидатите за обявеното място за секретар

Заповед за промяна на датите на държавните зрелостни изпити

Декларация за здравно осигуряване за учениците навършили 18 години

СЪОБЩЕНИЕ за огледи във връзка с програмата "Региони в растеж"

СЪОБЩЕНИЕ ДО: кандидатите за участие в подбор за обявеното свободно работно място за „СЕКРЕТАР“ в СГСАГ „Христо Ботев“

Във връзка със създалата се извънредна ситуация, екипът на СГСАГ "Христо Ботев" ще работи дистанционно от 23.03.2020г.(понеделник) до второ нареждане !

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ В СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

Психологическа помощ и подкрепа

Заявления за държавни квалификационни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити(ДЗИ)

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Указания дистанционно обучение

Заповед за неучебни дни

Заповед относно необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID - 19 и на други вирусни заболявания

Софийска гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Христо Ботев" е първото и най - авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията, водното и парково строителство. Неговата популярност и значимост непрекъснато нараства, защото професията на строителя е търсена и високо ценена. Училището е основано с царски указ за просвещението от 1909 г. като клон на Първа мъжка гимназия, но много скоро след това се обособява като самостоятелно учебно заведение. Бързо нараства, както броят на учениците му, така и привлекателността му. Първият випуск завършва през учебната 1913/1914 г., като се дипломират общо 30 техници , 21 строители и 9 земемери. Това са и първите строителни кадри, обучени в България. 01.01.1930 г. "Държавно средно техническо училище Цар Борис III" се премества в сегашната си сграда бул. Евлоги Георгиев №34, а от учебната 1944/1945 г. носи името на поета революционер "Христо Ботев". За 110 годишната си история училището е имало 21 директора! Първият директор е д-р Герчо Марковски, а директора задържал се най- дълго на поста си е Антон Антонов - 19 години начело на гимназията! 1622 е най-големия брой ученици учили за една учебна година в училището ни, това е учебната 1949-1950 г. Единствения път когато са прекратявани учебните занятия в гимназията е през месец декември, далечната 1944 г. заради англо-американските бомбардировки над София по време на Втората световна война. Пропуснатото време е отучено! Музейната експозиция в училището е открита през учебната 1964-1965г. тогава броя на учениците в гимназията е бил 1161-ма.