110 години традиция и професионализъм

КонтактиДиректор: 02/866 12 71

Заместник-директор учебна дейност:
02/865 40 76

Заместник-директор учебна дейност:
02/865 40 76

Заместник-директор административно-стопанска дейност:
02/866 85 14

Заместник-директор учебно-производствената дейност:
02/866 84 14

Канцелария: 02/866 12 71

email адрес:sgcag@sgcag.info

ФАКС:02/963 34 83

Длъжностно лице по защита на личните данни в СГСАГ "Христо Ботев" - Снежана Иванова
Контакти: dpo@responsaprevent.bg, моб. 0885 103173


За връзка със стипендии: stipendii@sgcag.info

За връзка с изпращане на снимки за контрол на достъп: dostap@sgcag.info

За връзка с отсъствия: otsustvia@sgcag.info

За връзка с изпити на дневна, самостоятелна и задочна форма: izpiti@sgcag.info

бул.Евлоги и Христо Георгиеви №34, пощенски код 1164