110 години традиция и професионализъм

Панорама на специалностите

Тази година „Панорама на специалностите“ в СГСАГ „ Христо Ботев“ ще се проведе в електроннен формат в периода от 26 до 30 април, съгласно заповед № РД -01-220-/08.04.2021 г на МОН .
Всеки може да се запознае с отделните специалности, които са представени под формата на видео-презентации.
Екипът на СГСАГ „Христо Ботев“ сме готови да отговорим на всички въпроси, свързани с обучителния процес, изучаваните дисциплини и възможностите за реализация след успешно дипломиране, на адрес events@sgcag.info

Очакваме Ви !Строителство и архитектура

Брокер-недвижими имоти

Водно строителство

Парково строителство и озеленяване

Геодезия

Транспортно строителство