110 години традиция и професионализъм

Световна седмица на предприемачеството

понеделник 16.11.2020 г. Презентиране запис и излъчване - Иновациите които промениха света: Първа научно техническа революция 1750-1870г.

вторник 17.11.2020 г. Презентиране запис и излъчване - Иновациите които промениха света: Втора научно техническа революция 1870-1960г

сряда 18.11.2020г. Презентиране запис и излъчване - Иновациите които промениха света: Трета научно техническа революция 1960-2010г.

четвъртък 19.11.2020г. Презентиране запис и излъчване - Иновациите които промениха света: Българските открития в периода на трите научно технически революции

петък 20.11.2020г. Презентиране запис и излъчване - Иновациите които промениха света: Характеристики на съвременната икономика, тенденции и предизвикателства пред икономиката на 21век

събота 21.11.2020г. Презентиране запис и излъчване - Иновациите които промениха света: Зелено предприемачество

неделя 22.11.2020г. Презентиране запис и излъчване -Иновациите които промениха света: Четвърта научно техническа революция 2010 до днес и налагащите се от нея промени в пазара на труда - Професиите на 21век.