110 години традиция и професионализъм

Работни места

Протокол на класираните кандидати за длъжността администратор на база данни

Протокол на класираните кандидати за секретар

Протокол на допуснатите кандидати за секретар

Свободни работни места за администратор компютърни системи и администратор база данни

Протокол на класираните кандидати за учител по ПРАКТИКА – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Протокол на допуснтатите кандидати за учител по ПРАКТИКА – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Обява за свободни работни места

Протокол на класираните кандидати за обявените места за учител по английски език и учител по немски език

Протокол на допуснатите кандидати за обявените места за учител по английски език и учител по немски език

Свободно работно място за учител по италиански език

Свободни работни места

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по физическо възпитание и спорт

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по италиански език

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по английски език

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по теория/практика по заместване и учител практика/теория

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по математика

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по Български език и литература

Протокол на класираните кандидати за обявеното място – учител по география и икономика

Протокол на допуснатите кандидати за обявените свободни работни места